Smart Spell Check – онлайн проверка на правописа и пунктуацията на български език

Smart Spell Check е иновативно приложение за онлайн проверка на правописа и пунктуацията на български език с опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice.

Приложението работи в два режима – Проверка на правописа и Проверка на пунктуацията, като при всеки един прави детайлен анализ на текста.

В режим Проверка на правописа приложението проверява за правописни грешки сред повече от 925.700 словоформи (щателно проверени и верифицирани от езиковеди и лингвисти, както и в „Официален правописен речник на Българския език“ на БАН), съкращения, както и за правилната употреба на двойните предлози „в/във“ и „с/със“. Ако има думи с правописни грешки или такива, които не са намерени сред словоформите, те ще бъдат подчертани, като ще се покажат и предложения, с които те биха могли да бъдат заменени. Тази функция все още не проверява за граматически грешки като пълен/непълен член.

В режим Проверка на пунктуацията приложението прави детайлен морфологичен анализ на текста (сред повече от 150.900 класифицирани словоформи), за да определи вида, рода, времето, формата и т.н. и след това проверява дали са спазени описаните по-долу пунктуационни правила на книжовния български език, за които има ясна еднозначна дефиниция, а именно:
– въпросителни думи и изречения
– запетаи след поздрави
– запетаи при обръщения
– запетаи при съчинителни/прости съюзи
– запетаи при подчинителни/сложни съюзи
– запетаи при повторителни съюзи и повтарящи се части
– запетаи при съотносителни/двойни съюзи
– запетаи при съюзни думи и относителни наречия
– запетаи при относителни местоимения
– запетаи при вметнати части
– запетаи при обособени части
– запетаи при междуметия и частици
– запетаи при въпросителни думи
– запетаи при уточняващи думи
– запетаи при деепричастия
запетаи при деепричастия в комбинации със съчинителни/прости съюзи, подчинителни/сложни съюзи, повторителни съюзи, повтарящи се части, относителни местоимения и т.н.
– запетаи при подчинени обстоятелствени изречения
– запетаи при въвеждане на присъединени конструкции
– запетаи при еднородни части (работи само с класифицирани словоформи)
– запетаи в сложни съставни изречения (все още се доразработва, но работи с класифицирани словоформи)

Ще бъдат подчертавани думи, след които има липсваща или неправилно поставена пунктуация, като ще се покажат и предложения, с които те биха могли да бъдат заменени.

Пунктуацията в българския език е изключително сложна поради големия брой правила за употреба на препинателни знаци, което я прави трудно податлива на автоматизирана проверка. Радваме се, че ние сме абсолютни пионери в това начинание, но тук бихме искали и да разясним в кои случаи функцията за проверка на пунктуацията няма да работи правилно и защо:
1. когато имаме думи, които функционират като вметнати части, както и като същински части на изречението. Ето няколко примера с вметнатите части естествено и между другото:

Но ти, естествено, пак нищо не знаеш за дълговете на фирмата.
Момчето не притежава кой знае какъв глас, но пък се държи естествено на сцената.

Този въпрос, между другото, го задавате всеки път, когато се виждаме.
Тези упражнения са лесни и се правят между другото.

2. когато думата може да се употребява като вметната част и като съюз. Ето примери с обаче:

След преговорите обаче мнозина мислеха, че страните ще постигнат примирие.
Устройството не иска да чете дискове, обаче може да ги записва.

3. когато имаме повтарящи се еднородни части, тъй като това е в процес на доразработване.
4. когато имаме сложни съюзи, частите на които могат да се тълкуват двусмислено. Ето примери с така че и само че:

Планирах бюджета така, че да ни стигнат парите.
Нямам билет за концерта, така че няма да дойда.

Ще кажа само, че преговорите още продължават.
Всички им се възхищават, само че не си го признават.


5. когато имаме дълги сложни съставни изречения, тъй като това е в процес на доразработване.
6. когато имаме дълъг текст без никаква пунктуация, защото функцията за проверка на пунктуацията го интерпретира като едно дълго сложно съставно изречение, при което няма семантично разделяне на прости изречения.
 


Упътване за ползване след завършена регистрация и извършено плащане

След завършена регистрация и извършено плащане ще получите имейл-потвърждение от нас. Понякога той пристига като спам, така че проверете и Вашата SPAM папка.
1. Отидете на приложението, въведете текст и изберете някоя от функциите за проверка на правопис или пунктуация
2. Ще се покаже диалогов прозорец: „Тази функция изисква абонамент за един от плановете: „Smart Spell Check“ или „Smart Office“. Искате ли да продължите към страницата за вход/регистрация?“
3. Изберете ОК и ще бъдете препратени към Login страницата, където трябва да се логнете с потребителско име/имейл адрес и парола, използвани за регистрацията. Ако вече сте се логнали и не се показва Login страницата, изберете Log Out (от падащото меню горе дясно) и започнете от стъпка 1.
4. След това автоматично ще бъдете препратени обратно към приложението, за да ползвате функциите неограничено
Препоръчваме да се ползват браузерите Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge или Safari, както и да бъдат актуална версия.
 


Упътване за подновяване на абонамент

За да подновите изтекъл абонамент, следвайте тези стъпки:
1. Отидете на приложението, въведете текст и изберете някоя от функциите за проверка на правопис или пунктуация
2. Ще се покаже диалогов прозорец: „Тази функция изисква абонамент за един от плановете: „Smart Spell Check“ или „Smart Office“. Искате ли да продължите към страницата за вход/регистрация?“
3. Изберете ОК и ще бъдете препратени към Login страницата, където трябва да се логнете с потребителско име/имейл адрес и парола, използвани за регистрацията
4. Изберете Renew и ще се покаже описанието на абонаментния план
5. Изберете RENEW SUBSCRIPTION и ще бъдете препратени към системата PayPal, където да извършите плащането
6. След завършване на плащането отидете отново на приложението и следвайте Упътване за ползване след завършена регистрация и извършено плащане
 


Абонаментни планове за ползване на приложението Smart Spell Check

Абонаментни планове