Диктовка на български език в Microsoft Word с автоматични пунктуационни правила

Здравейте Приятели,
искате ли да напишете книга за 2 дни или доклад за 2 минути? С нашия най-нов и иновативен продукт това е абсолютно възможно, като е необходимо просто да говорите, вместо да въвеждате от клавиатурата, придържайки се автоматично към задължителните норми на книжовния български език и по-конкретно към:

– пунктуационни правила
– препинателни знаци
– запетаи в сложни съставни изречения
– запетаи при съчинителни/прости съюзи
– запетаи при подчинителни/сложни съюзи
– запетаи при относителни местоимения
– запетаи при деепричастия
– запетаи при вметнати части
– запетаи при обособени части
– запетаи при междуметия и частици
– запетаи при повтаряне на съюзи и думи
– запетаи при въпросителни думи
– запетаи при уточняващи думи
– запетаи при обръщения
– сравнителна и превъзходна степен, и т.н.

Всички тези автоматични пунктуационни правила са верифицирани от лингвисти в „Официален правописен речник на българския език“ на БАН.

Според нуждите на потребителите предлагаме два формата на разпознаване на реч (описани тук) по време на нейното преобразуване в текст, за да могат те сами да избират, кой по-добре им подхожда стилистично. Диктовката на български език работи посредством плъгин за Microsoft Word (Microsoft Word 365, Microsoft Word 2019, Microsoft Word 2016 и Microsoft Word 2013), затова предпоставка е да имате инсталирана някоя от тези версии на компютър / лаптоп с операционна система Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 7). Няма ограничение на продължителността на диктуване или на броя думи.

Предлагаме също така и приложение – Smart Dictation, базирано на облачна услуга (cloud service), за мобилни устройства (смартфони и таблети), което работи в браузер (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox и др.) на най-разпространените модели смартфони и таблети с операционни системи Android и iOS (iPhone, iPad, iPod). Приложението предлага автоматични пунктуационни правила и опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word Mobile, Microsoft Word 365, Microsoft Word 2019, Microsoft Word 2016, Microsoft Word 2013, в LibreOffice, както и в OpenOffice. Приложението може да работи също така и на компютри с операционни системи Windows, macOS и Linux, като алтернатива на плъгините ни за Microsoft Word и Microsoft Outlook, които работят само в Microsoft Office под Windows.

Ако желаете да получите по-подробна информация, за това, което правим не се колебайте да се свържете с нас

Последната версия на плъгина е MS Word Add-in 1.0.0.9 (описание на български), която съдържа много подобрения (бързодействие, пунктуационни правила: запетаи при въпросителни думи, запетаи при уточняващи думи, запетаи при деепричастия в комбинации със съчинителни/прости и подчинителни/сложни съюзи, относителни местоимения и др.).