Smart Spell Check

12€ / 1 година

Този план предоставя достъп до функциите за проверка на правописа и пунктуацията на български език в приложението Smart Spell Check за една година. Повече информация

 • Проверка на правопис
 • Проверка на пунктуация
 • Експорт в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice
 • Лимит (думи/ден): 100.000
 • Лимит (часа/ден): 5
 • Лимит за еднократна проверка: 2.000 знака

Smart Spell Check (Business)

25€ / 1 година

Този план предоставя достъп до функциите за проверка на правописа и пунктуацията на български език в приложението Smart Spell Check за една година. Повече информация

 • Проверка на правопис
 • Проверка на пунктуация
 • Експорт в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice
 • Лимит (думи/ден): 250.000
 • Лимит (часа/ден): 8
 • Лимит за еднократна проверка: 4.000 знака

Smart Spell Check (Premium Business)

32€ / 1 година

Този план предоставя достъп до функциите за проверка на правописа и пунктуацията на български език в приложението Smart Spell Check за една година. Повече информация

 • Проверка на правопис
 • Проверка на пунктуация
 • Експорт в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice
 • Лимит (думи/ден): до 500.000
 • Лимит (часа/ден): 12
 • Лимит за еднократна проверка: 5.000 знака

Smart Spell Check (Business Unlimited)

40€ / 1 година

Този план предоставя достъп до функциите за проверка на правописа и пунктуацията на български език в приложението Smart Spell Check за една година. Повече информация

 • Проверка на правопис
 • Проверка на пунктуация
 • Експорт в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice
 • Лимит (думи/ден): без ограничение
 • Лимит (часа/ден): без ограничение
 • Лимит за еднократна проверка: 6.000 знака

Smart Office

15€ / 2 седмици

Този план предоставя достъп за две седмици до функциите за проверка на правописа и пунктуацията на български език в приложението Smart Spell Check, както и диктовка на български език с автоматичен коректор на правописа и автоматични пунктуационни правила.

 • Проверка на правопис
 • Проверка на пунктуация
 • Експорт в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice
 • Лимит (думи/ден): 100.000
 • Лимит (часа/ден): 5
 • Лимит за еднократна проверка: 2.000 знака
 • Диктовка на български език