Smart Dictation – диктовка на български език с автоматични пунктуационни правила

Smart Dictation е иновативно приложение за диктовка на български език с автоматичен коректор на правописа и автоматични пунктуационни правила, което работи в браузер (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox и …