Станете наш партньор

mbLingve - partners and contributors
mbLingve® търси партньори, сътрудници и доброволци, които биха искали да допринесат за разширяване и развиване на продуктите в голям мащаб, за да могат да бъдат включени повече езици както и повече категории, професионални области и браншове да бъдат обхванати.

Ние сме отворени за сътрудничество с всякакви издателски компании и фирми, учебни заведения, езикови училища и курсове, научни организации и други за създаване и разпространение на електронни и онлайн базирани образователни програми, както и цялостни системни решения, свързани с чуждоезиковото образование.

Ако желаете да научите повече подробности, моля свържете се с нас.

Нашите партньори

Sofia University 'St. Kliment Ohridski'