Какво предлагаме

Функционалност mbLingve® German-Bulgarian &
Bulgarian-German (1)
mbLingve® German-Bulgarian &
Bulgarian-German Administrator
да да
Категоризация и класификация да да
Управление на категории да (2) да
Управление на постоянни категории - да
Управление на съдържание да (3) да
Управление на постоянно съдържание - да
Превод на текст да да
Играене на игри да да
Записване и въвеждане на аудио - да
Произношение на немски език да да
Съставяне на игри - да
Автоматична актуализация да да
Интеграция с MS Office да (4) да (4)
Интеграция с уеб браузър да (5) да (5)
Многоезичен потребителски интерфейс да (6) да (6)

(1) Всички специализирани издания (Legal, Medical и Engineering) са също така включени
(2) Потребителите могат да управляват (добавят/преименуват/изтриват) само категориите, създадени от самите тях
(3) Потребителите могат да управляват (добавят/модифицират/изтриват) само съдържанието, създадено от самите тях
(4) Това е допълнителна функционалност за Microsoft Office 2007+ (Word, Excel и PowerPoint)
(5) Това е допълнителна функционалност за Internet Explorer 8+ и Mozilla Firefox
(6) Поддържат се Български, Английски и Немски език