За нас

Ние сме международен екип от млади, ентусиазирани, високо образовани специалисти, филолози, лингвисти, юристи, инженери, софтуерни разработчици, дизайнери, чиято цел е да разработваме софтуерни учебни пособия и помагала от ново поколение за изучаване на чужди езици.

Тъй като повечето от нас са позиционирани в Германия, решихме да започнем с Немско-Български и Българо-Немски набор от софтуерни продукти за PC, чиято цел е придобиване основата на езика, граматика и специфичност, бързо заучаване на голям брой думи, фрази, изрази и идиоми от Немски на Български и обратно чрез интерактивни методи, категоризация и класификация, игра на различни игри и слушане на правилното произношение.

Като начало решихме да се концентрираме върху някои конкретни професионални области като право, медицина и инженерни науки като по-нататъшните ни намерения са да ги разширим, да включим още повече отрасли, както и други езици.

Ако бихте искали да научите повече или желаете да допринесе за разширяване на нашите продукти, моля свържете се с нас.

повече информация